Zerginé Varga Júlia, laboratóriumi és oktatási asszisztens

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Munkaviszony 1976-79 Chinoin Gyógyszergyár Budapest, Minőségellenörző Főosztály Feladat: - Intermedierek vizsgálata - Végtermékek minősítése - A gyár által vásárolt alapanyagok analitikai vizsg.

1979-82 Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Budapest Feladat: - Félvezető technológiában szükséges kémiai munkák

1982-89 Pest-Nógrád megyei Állami Gazdaságok Budapest Szakszolgálati Állomása Feladat: - Mezőgazdaságban előforduló minták kémiai analízise - Talaj- és növényminták mikro- és makroelem vizsgálata AAS méréssel - Fehérje, keményítő, élelmirost, sótartalom mérése állati takarmányokban - Állati szőr, vér vizsgálata

1989-98 MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet Budapest Feladat: - Folyadék-folyadék extrakciós laboratóriumi kísérletek - Ipari hulladékokból hasznos anyagok visszanyerése, újrahasznosításra irányuló kísérletek - Köztes minták és végtermékek analitikai vizsgálata, minősítése, AAS, spektrofotometriás és egyéb műszeres mérések - Röntgen porfelvételek preparálása és elkészítése - Eredmények összesítése, értékelése, ábrázolása, számítógépes adatfeldolgozás

Végzettség 1976 Kilián György Gimn. érettségi

1978 Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola érettségi

1979 Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola technikus minősítő oklevél

1993 Középfokú sugárvédelmi és sugárzóberendezés kezelői tanfolyam

1996 Számítástechnikai tanfolyam Windows, Word, Excel


Utolsó módosítás: 2012.04.13 11:27