Tantárgyleírás

Kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Tisztelt Kolleginák és Kollégák!

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Kórélettani Intézet nevében. Mielőtt megkezdenék tanulmányaikat, néhány fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmüket:

1. A követelményrendszer

Szeretnénk, ha alaposan áttanulmányoznák a „Kórélettan” tárgy követelményrendszerét, melyet a https://kortan.semmelweis.hu internetes oldalon találhatnak meg. Nyomatékosan szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a gyakorlatok és az előadások látogatása kötelező jellegű és ez elsősorban az Önök érdeke. Ha áttanulmányozzák az előző évfolyam Intézetünkről alkotott véleményeit és javaslatait, akkor megértik, hogy miért. Többen is megfogalmazták, hogy jobb lett volna, ha nem a vizsgaidőszakban döbbentek volna rá a megértendő, megtanulandó anyag mennyiségére. Ezért a félév folyamán két alkalommal lesz a gyakorlatokon számonkérés (demonstráció), ami a gyakorlati és az előadásokon elhangzott anyagok elsajátítását hivatott felmérni. A kapott jegyeknek legalább elégségesnek kell lenniük, hogy a gyakorlati munkájukat elfogadjuk. Bár ezek az eredmények közvetlenül nem számítanak be a kollokviumi, illetve a szigorlati vizsgajegyükbe, a vizsgáztató figyelembe veheti őket, pl. kétes osztályzatok eldöntésénél. A sikeres demonstrációk mindenképpen az Önök érdekét szolgálják, mivel a folyamatos felkészülés nagy segítséget jelent a vizsgák eredményes teljesítéséhez.

2. 1.Újdonságok az oktatásban

Az előadásokon és gyakorlatokon sok tekintetben újabb, modernebb ismereteket kapnak majd, mint ami a tankönyvben ill. a Kórélettani Vademecumban olvasható. Ezeket az anyagokat (többek közt az előadások ábra- és képanyagát) már tavaly is elérhetővé tettük az egyetem belső hálózatán. A hallgatók kérésére igyekszünk tovább könnyíteni az ezekhez való hozzájutást, ezért levelezési listákat hozunk létre minden csoport részére. Ezek munkacsoportként működve, reményeink szerint a megszokottnál hatékonyabb információcserét tesznek majd lehetővé a hallgatók és tanáraik, valamint a hallgatók és az Intézet között. Ezért kérjük, hogy csoportvezetőjüknek juttassák el a ténylegesen használt, működő e-mail címüket. A levelezési listáknak web böngészőn keresztül elérhető dokumentumtára is lesz, az itt tárolt információkat bárhonnan el tudják érni. A listákon kérdéseket intézhetnek oktatóiknak, hallgatótársaiknak, akik ezekre válaszolhatnak. Kérjük, éljenek bátran ezzel az új lehetőséggel, de ne éljenek vissza vele. Az oktatók a szorgalmi időszakban igyekezni fognak a levelezési listákon felvetett problémákra reagálni, a vizsgaidőszakban azonban (bár a listák tovább működnek majd) már nem várhatja senki sem, hogy hosszas válaszokban fogják a gyakorlatvezetők részesíteni azokat, akiknek hirtelen akkor jut eszükbe az anyaggal kapcsolatban érdeklődést mutatni. A csoportlisták mellett lesz egy, az egész évfolyamot magába foglaló lista is, ennek dokumentumtárában jelennek meg majd a központilag terjesztett gyakorlati és előadási anyagok.

Reméljük, hogy az Önök előtt álló két félév mindannyiunk közös megelégedésére fog szolgálni. Az Intézet a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is igyekszik megtenni mindent, hogy megfelelően felkészítsük Önöket választott pályájuk, céljuk eléréséhez és gyakorlásához.


Utolsó módosítás: 2018.02.12 21:33