A lymphoid és a monocyta-macrophag rendszer funkcionális morfológiája

Dr. Fűrész József

Az immunrendszer fiziológiás működéséhez a sejtes és a humorális komponensek egymást kiegészítő és reguláló kölcsönhatására van szükség. Az antigén felismerése és "feldolgozása", az antigén eliminálása, az immunreakció "leállítása", az immunmemória kialakítása, bár nem kizárólagosan de döntő módon a lymphoid és a monocyta-macrophag rendszer feladata.

Az immunrendszer sejtes elemei a csontvelő egyetlen egy sejttipusából az un. haemopoieticus őssejtből származnak. A monocyta a myeloid, míg a lymphocyta a lymphoid irányban elkötelezett őssejtből fejlődik ki (1 ábra). A sejtek az érésük egy, az adott sejttipusra jellemző szakasza után elhagyják a csontvelőt.


Dr. Tornóci László (HTML verzió)
Copyright © SOTE, Kórélettani Intézet