Követelmények

Élettan-kórélettan

Semmelweis Egyetem, EKK, Eü. informatikus BSc képzés

Félévvégi aláírás: A félévi aláírás megszerzéséhez az előadások és gyakorlatok 75%-án részt kell venni. (Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17§ (7) pont).

Kollokvium: A félév végén a hallgatók kötelező kollokviumot tesznek, az eredmények megállapítása 5 fokozatú értékeléssel történik. A kollokvium tárgyát az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak képezik. A vizsga írásbeli teszt formájában (egyszerű és többszörös választás), előre meghirdetett időpontban történik.
A kollokviumi eredmények a teszten elért teljesítménytől függenek: elégtelen (0‒59%); elégséges (60‒ 69%); közepes (70‒79%); jó (80‒89%); jeles (90‒ 100%).
Vizsgára jelentkezés és vizsgaidőpont-módosítás a Neptun rendszerben történik.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Kötelező:
Ormai Sándor: Élettan-Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2002

Ajánlott:
Szollár Lajos: Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2001
Kórélettani vademecum I-II: szerk: Gáti, Szollár, Szombath, SE KODK, 2003

Interneten elérhető, ajánlott oktatási segédanyagok:
Az előadások és gyakorlatok ábrái: https://kortan.semmelweis.hu/targyak/elet-korelettan/eloadas/anyagok/


Utolsó módosítás: 2019.02.22 19:17