Tantárgyleírás

Élettan-kórélettan

Semmelweis Egyetem, EKK Egészségügyi szervező alapszak (BSc), egészségügyi ügyvitelszervező szakirány

Az „Élettan-kórélettan” tantárgy preklinikai elméleti orvostan, mely oktatása során a hallgatók ismereteket kapnak az egészséges emberi szervezet működésének alapjairól, a beteg szervezetre jellemző alapvető szabályozási folyamatokról, a népegészségügyi szempontból fontos betegségek kialakulásáról, ezek diagnosztizálásának lehetőségeiről, valamint az alapvető terápiás eljárások irányairól.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a majdani egészségügyi szervező tevékenységük során ne csak mechanikus adatfeldolgozó munkát végezzenek, hanem adott esetben – az élettani-kórélettani folyamatok alapjainak ismeretével – konstruktív társai lehessenek az orvosoknak, gyógyszerészeknek, tudományos kutatóknak egészségügyi szakmai feladataik megoldásában.


Utolsó módosítás: 2018.04.06 14:58