Tantárgyleírás

Élettan-kórélettan

Semmelweis Egyetem, EKK Eü. informatikus BSc képzés

A tantárgy hivatalos leírásaA dokumentum letölthető:

A tantárgy preklinikai elméleti orvostan, mely oktatása során a hallgatók részletes ismereteket kapnak az egészséges emberi szervezet működéséről, a népegészségügyi szempontból fontos betegségek kialakulásáról, a kórokokról, általában a beteg szervezetre jellemző szabályozási folyamatokról.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a majdani egészségügyi informatikus menedzseri tevékenységük során ne csak mechanikus adatfeldolgozó munkát végezzenek, hanem adott esetben – az élettani-kórélettani folyamatokat ismerve – konstruktív társai lehessenek az orvosoknak, gyógyszerészeknek, tudományos kutatóknak egészségügyi szakmai feladványok megoldásában.

A tantárgy oktatásának szerves részét képezi a klinikai laboratóriumi diagnosztikai gyakorlati oktatás. A hallgatók készségszintű ismereteket szereznek az EKG, a klinikai hematológiai diagnosztika és a klinikai kémiai diagnosztika területén.

Bővebb információ a letölthető anyagban.


Utolsó módosítás: 2014.02.04 22:31