Tanulmányi felelős

Klinikai kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A tantárgy tanulmányi felelőse Molnár Miklós egyetemi docens (SOTE Kórélettani Intézet, XVI. em. tel: 210-2930/56167 m.). A szorgalmi időszakban péntekenként 9-11 óra között áll a hallgatók rendelkezésére.


Utolsó módosítás: 2013.09.11 09:46