A vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Klinikai kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A vizsgával kapcsolatos tudnivalókA dokumentum letölthető:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Az előadásokoról történő hiányzás nem haladhatja meg a 13.§ 8. bekezdésében meghatározott 25%-ot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: Az előadásokról történő hiányzás igazolása nem szükséges.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenként 2 írásbeli számonkérést tartunk, melyek az előadásokon elhangzott anyag teszt formájában történő számonkérését jelenti.

A félév végi aláírás követelményei: A félévi aláírásnak a feltétele az előadások rendszeres látogatása. Ezt az előadásokon vezetett katalógus vezetésével igazolja az intézet. Nem kapja meg az aláírást az, aki az előadások 25%-án, vagyis 3 db. előadáson nem vett részt.

Az osztályzat kialakításának módja: Gyakorlati jegy. Ötfokozatú minősítéssel – 1-től 5-ig – elégtelen, elégséges, közepes, jó és jeles. A félév elfogadásának feltétele a zárthelyi dolgozatok mindegyikének legalább megfelelt minősítésre történő megírása. Az írásbeli számonkérés pótlására, illetve javítására a félév során az utolsó alkalommal van lehetőség. Ennek elmulasztása, vagy ismételt elégtelen minősítése esetén a félév érvénytelen.

A vizsga típusa: Nincs vizsga a tantárgyból.

A vizsgajelentkezés módja: Nincs rá szükség.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Nincs rá szükség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nincs rá szükség.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

  • Kórélettan, 6. kiadás, Szerk.: Szollár L., Semmelweis Kiadó, 2005.
  • Klinikai Kórélettan, Szerk.: Szollár L., Semmelweis Kiadó, 2003.


Utolsó módosítás: 2011.06.29 16:47