Kiegészítés és hibajegyzék a Kórélettani Vademecum EKG-fejezeteihez

Kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Tartalmi kiegészítések

145. o.: a második bekezdés utolsó mondatának vége helyesen:
... hátulról előre irányul.

147. o.: a PQ távolság normális határértékei 0.12-0.20 s.

169. o.: a 13. ábra alsó EKG csíkja 180o-kal elforgatandó

197-198. o.: a 2:1 arányú AV blokk a másodfokú blokkok különleges megjelenési formája, melyről nem dönthető el, hogy Mobitz I. (proximális) vagy II. (distalis) típusú. A differenciáldiagnózis (a blokkarány megváltoztatásával, vagy intracardiális EKG-val) igen fontos, hiszen a proximális blokkok általában jóindulatúak, míg a distálisak tartós pacemaker beültetését teszik szükségessé.

A 8. ábrán a létradiagram kb. 1 mp távolságra balra elcsúszott az EKG-hoz képest.

199. o.: Súlyosságát tekintve elvileg a másodfokú és harmadfokú AV-blokkok közé sorolandó a magasfokú blokknak nevezett eset, amikor több egymást követő P-hullám nem vezetődik át (ez másodfokú blokknál soha nem fordulhat elő), de vannak vezetett ütések is. A harmadfokú blokktól az különíti el, hogy olykor megfigyelhetünk vezetett ütéseket (captured beat), ill. fúziós ütéseket. Klinikailag a harmadfokú blokkal azonos megítélés alá esik (a betegnek pacemaker kell).

201. o.: a 13. ábrán felül a normális szituációt, középen jobb Tawara-szár-blokkot, alul bal Tawara-szár-blokkot látunk.

203. o.: a komplett jobbszárblokknak két formája van. A leggyakrabban előforduló forma esetén a Tawara-szár-blokk disztális részén van a blokk, ez az ún. Wilson-blokk, amikor V1-ben M-komplexust látunk. A másik, kevésbé gyakori forma esetén a Tawara szár proximális részén van a blokk, ez az ún. klasszikus forma, amikor V1-ben nincs M-komplexus, de az ID-idő ilyenkor is megnyúlt a V1 elvezetésben. Másrészt a hasadt QRS sem jelent feltétlenül szárblokkot.

205. o.: 17. ábra Az ábra B részén (bal anterior fascicularis blokk) a III-as elvezetés 180o-kal elforgatandó.

231. o.: A "Vertikális típus" bekezdésének utolsó mondata helyesen: Ennél nagyobb alfa szög esetén már extrém deviációról beszélünk.

237. o.: az ST-eleváció/depresszió kialakulásához nem szükséges nekrózis, a sejtek metabolizmusának reverzibilis leállása (ún. laesio) is elégséges ehhez.

239. o.: az, hogy az EKG-n pathológiás Q-hullámot látunk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a betegnek transzmurális infarktusa van és viszont. Van összefüggés, de ellenpéldák is vannak.

244. o.: Az infarktusok EKG képének időbeli változása nagy egyéni variációt mutat. A felosztás némileg önkényes, és könnyen találunk olyan esetet, ami leginkább két stádium közötti átmenetnek felel meg. Ennek ellenére a következő stádiumokat szokás elkülöníteni:

  1. Hyperakut stádium: pathológiás Q nincs, a magas csúcsos T és az ST-eleváció összeolvadva a "dómszerű ST-eleváció" képét adja (jelentős ST-eleváció mellett a T-hullám csúcsa magasabb, mint az ST-szakasz).
  2. akut stádium: megjelenik a pathologiás Q. Az ST-eleváció csökken valamelyest, de jelentős marad. A T-hullám bifázisossá válik (negatív második fázissal) esetleg teljes egészében negatív lesz.
  3. szubakut stádium: a pathológiás Q megmarad, ill. még mélyülhet az akut stádiumhoz képest. Az ST-eleváció erősen csökken, általában meg is szűnik. Ezzel párhuzamosan a T-hullám felveszi az ún. coronaria T alakot, azaz szimmetrikus, mély és negatív lesz, továbbá rendszerint csúcsos és viszonylag keskeny.
  4. definitív stádium vagy régi infarktus: (Kerüljük a "krónikus infarktus" megnevezést, hiszen az infarktus pontos megnevezése "acut myocardialis infarctus".) Rendkívül változatos képet mutathat. A pathológiás Q rendszerint a beteg élete végéig megmarad, de mélysége csökkenhet, és igen ritkán meg is szűnhet. Repolarizációs abnormalitások gyakoriak, leggyakrabban nem túl mély, negatív T-hullámokat látunk.

A hetekig fennmaradó ST eleváció megnevezése perzisztens ST eleváció, ez kamra aneurizma kifejlődésére utal.

246. o.: lásd a 239. o. megjegyzését. A non-Q infarktus és a subendocardiális infarktus sem tekinthető szinonimának.

247. o.: az extenzív anterior és az anterolaterális infarktust sokan nem különítik el, és szinomímaként használják (infarktus jelek az I, aVL, V1-V6-ban)

248. o.: a 9. ábrán akut és nem szubakut infarktust látunk

249. o.: a 10. ábrán szubakut és nem "krónikus" infarktust látunk

Elütések:

149. o.: A Hegglin-Holzmann képlet helyesen: ahol az RR-távolság másodpercben szerepel.
Holtzmann helyesen: Holzmann

214. o.: "ishaemia" helyett "ischaemia"

219. o.: "hypocalaemia" helyett "hypokalaemia"

231. o.: A "Horizontális típus" alatt a második bekezdésben "saggitális" helyett "sagittális" a helyes

235. o.: "paroxismalis" helyett "paroxysmalis" pitvari tachycardia

239. o.: Az utolsó bekezdésben "elentetjét" helyett "ellentettjét" írandó.

250. o.: "Pontossabban" helyett "Pontosabban"


Utolsó módosítás: 2017.09.02 12:05