A vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A félév teljesítésének feltételei innen tölthetők le.

A félévi kollokvium két részből áll, melyeket ebben a sorrendben kell teljesíteni:

A diagnosztikai kérdés azok közül kerül ki, amikkel a hallgatók a gyakorlatokon megismerkedtek. Ha valaki egyben szeretné kérdéseket letöletni, itt teheti meg: 1. félév.

A szóbeli vizsgára a Neptun-rendszerben kell a szokásos módon jelentkezni, a tesztvizsgára az e-learning rendszerben lesz lehetőség. A tesztvizsgák a NET számítógépes termeiben (a földszinten a lift mellett) lesznek lebonyolítva. Ha a tesztvizsga eredménye nem éri el a 60%-ot, akkor az egész vizsga sikertelennek minősül, elégtelen eredmény kerül bejegyzésre a Neptun-rendszerbe. Ellenkező esetben a hallgató részt vehet a szóbeli vizsgán, melynek során a vizsgáztató beleszámítja a vizsga végeredményébe a teszten elért teljesítményt. Mivel a gyakorlati anyag és az előadások anyaga nem választható pontosan szét, a szóbeli vizsgán is szóba kerülhetnek olyan témák, melyek az előadásokon kerültek megtárgyalásra.

A tesztvizsga kérdéseivel évközben az e-learning rendszerbe bejelentkezve lehet ismerkedni (a bejelentkezéshez a SeKA-rendszerbeli adatainkat kell használjuk). Minden előadási témából minden hallgató megoldhat 10 kérdést a félév folyamán. Ezt bárhonnan (otthonról is) megteheti abban az időszakban, amikor az adott téma nyitva van. Az egyes témákat több alkalommal is megnyitjuk, de nem egyszerre. Arról, hogy éppen melyik témák vannak nyitva, legegyszerűbb az e-learning rendszerbe belépve tájékozódni.

Az félév utolsó hetében már lesz mód letenni a tesztvizsgát. Ha a vizsga eredménye 4-es vagy 5-ös, akkor ez jegymegajánlásként sikeres tesztvizsgának minősül. Ha az utolsó héten megkísérelt tesztvizsga eredménye 1-es, 2-es vagy 3-as, akkor ez nem számít vizsgakísérletnek, de az eredményt is töröljük, tehát a hallgatónak ismét meg kell kísérelnie a tesztvizsgát, már a vizsgaidőszakban.

Az tesztvizsgában minden kérdés egy pontot ér. Az egyszerű választásos kérdések esetén ezt akkor kapja a hallgató, ha eltalálja az egyetlen helyes választ. A többszörös választásos kérdéseknél előfordulhat, hogy 1, 2, 3 vagy mind a 4 válasz helyes a megadott 4 válasz közül. A helyes válaszok bármilyen kombinációban előfordulhatnak. Többszörös választás esetén nulla és 1 pont közötti törtpontszám is elérhető, ha a hallgató nem találja el az összes helyes választ. A jó válaszok pozitív, a rossz válaszok negatív törtpontokat érnek. Ha valaki minden választ jónak jelöl be, akkor nulla pontot kap. Egy adott kérdésre nullánál rosszabb pontszám azonban nem kapható(akkor sem, ha csak rossz választ jelöl be a hallgató).

Az év végi szigorlat a kollokviumhoz hasonlóan zajlik, de ott a szóbeli vizsgarészen az EKG-regisztrátum és a diagnosztikai kérdés mellett további feladatként a hallgatónak egy hematológiai esetet értékelnie kell.

Bővebb információ:


Az egyetem hivatalos tanulmányi és vizsgaszabályzata (a Szervezeti és Működési Szabályzat része)


Utolsó módosítás: 2017.11.22 12:13