A vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A félév teljesítésének feltételei innen tölthetők le.

A félévi kollokvium szóbeli vizsga, mely a következő részekből áll:

  • egy 10 kérdéses írásbeli belépő teszt
  • kettő elméleti tétel
  • egy gyakorlati kérdés
  • egy EKG-görbe analízise

Az év végi szigorlat szóbeli vizsga, mely a következő részekből áll:

  • egy 10 kérdéses írásbeli belépő teszt
  • kettő elméleti tétel
  • egy gyakorlati kérdés
  • egy EKG-görbe analízise
  • egy hematológiai eset diagnosztizálása (esetleírás, laboreredmények, kenet) és sejtfelismerés

Az elméleti tételek anyaga elsősorban az előadási anyag, de vannak olyan témák, amelyek szerepelnek a tételsorban, de nem volt belőlük előadás, ill. az előadásokon olyan információ is említésre kerülhet, ami nincs benne a tételsorban. A szigorlaton a két kihúzott tétel egyike az első félévi anyagból van, a másik pedig a második féléviből. Az elméleti tételek innen tölthetők le, a gyakorlati kérdések az egyes labordiagnosztikai témakörnek megfelelően, külön állományokban tölthetők le.

Bővebb információ:


Az egyetem hivatalos tanulmányi és vizsgaszabályzata (a Szervezeti és Működési Szabályzat része)


Utolsó módosítás: 2017.09.02 13:12