A vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kórélettan

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A félév teljesítésének feltételei innen tölthetők le.

A félévi kollokvium két részből áll, melyeket ugyanazon a napon, ebben a sorrendben kell teljesíteni:

A diagnosztikai kérdés azok közül kerül ki, amikkel a hallgatók a gyakorlatokon megismerkedtek. Ha valaki egyben szeretné kérdéseket letöletni, itt teheti meg: 1. félév.

A vizsgára a Neptun-rendszerben kell a szokásos módon jelentkezni. A tesztvizsgák a NET számítógépes termeiben (a földszinten a lift mellett) lesznek lebonyolítva. Ha a tesztvizsga eredménye nem éri el a 60%-ot, akkor az egész vizsga sikertelennek minősül, elégtelen eredmény kerül bejegyzésre a Neptun-rendszerbe. Ellenkező esetben a hallgató részt vehet a vizsga szóbeli részén, melynek során a vizsgáztató beleszámítja a vizsga végeredményébe a teszten elért teljesítményt. Mivel a gyakorlati anyag és az előadások anyaga nem választható pontosan szét, a szóbeli vizsgán is szóba kerülhetnek olyan témák, melyek az előadásokon kerültek megtárgyalásra.

Az tesztvizsgában minden kérdés egy pontot ér. Az egyszerű választásos kérdések esetén ezt akkor kapja a hallgató, ha eltalálja az egyetlen helyes választ. A többszörös választásos kérdéseknél előfordulhat, hogy 1, 2, 3 vagy mind a 4 válasz helyes a megadott 4 válasz közül. A helyes válaszok bármilyen kombinációban előfordulhatnak. Többszörös választás esetén nulla és 1 pont közötti törtpontszám is elérhető, ha a hallgató nem találja el az összes helyes választ. A jó válaszok pozitív, a rossz válaszok negatív törtpontokat érnek. Ha valaki minden választ jónak jelöl be, akkor nulla pontot kap. Egy adott kérdésre nullánál rosszabb pontszám azonban nem kapható(akkor sem, ha csak rossz választ jelöl be a hallgató).

Az év végi szigorlat a kollokviumhoz hasonlóan zajlik, de ott a szóbeli vizsgarészen az EKG-regisztrátum és a diagnosztikai kérdés mellett további feladatként a hallgatónak egy hematológiai esetet értékelnie kell.

Bővebb információ:


Az egyetem hivatalos tanulmányi és vizsgaszabályzata (a Szervezeti és Működési Szabályzat része)


Utolsó módosítás: 2018.11.18 12:45