Információ

A tudomány és művészet kórélettana

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A kreditpontos, szabadon választható tantárgy célja, hogy oktatási palettánk bővítésével olyan területekre is bevezessük hallgatóinkat, a majdani gyógyító értelmiséget, melyek közvetlenül, vagy közvetve, de biztosan befolyásolják gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, emberi kapcsolataikat, eredményességüket. Nem elég az anatómiát, a biokémiát, az élettant, a kórélettant és a betegségeket érteni, megtanulni, ennél több kell!

A tudomány és a művészet, az alkotás és az egészség, a hangok, színek, formák, a mozgás és gyógyítás elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül nagy egységet, az életet alkotják, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell. Őszintén remélem, hogy e tantárgy első szemesztere, csak a kezdet és a folytatás addig terebélyesedik majd, míg önálló kurrikulummá nem válik.

A hallgatókat nemcsak részvételre, különleges és egyedülálló élményre hívjuk, de arra is, hogy gondolataikkal, ötleteikkel, tehetségükkel, azaz aktív közreműködésükkel járuljanak hozzá a tantárgy további fejlődéséhez.

Dr. Rosivall László egyetemi tanár

Szervező: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kórélettani Intézet 1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.

A tantárgy jellege: szabadon választható: 2 kredit pont/félév

Kurzusvezető: Dr. Rosivall László

Helye: SE, NET Issekutz Béla (Barna) előadóterem: Budapest, 1089, Nagyvárad tér 4.

Ideje: szerdánként 16.30-18.00-ig, első előadás február 6-án, (2 tanóra)

Vizsga: írásban


Utolsó módosítás: 2019.03.10 21:18