Információ

Semmelweis Ignác élete, munkássága és jelenléte/hatása korunkban

Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

A tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a Semmelweis Egyetem valamennyi hallgatója tanulmányai folyamán megismerkedjék egyetemünk névadójának életével, munkásságával és jelenlétével/hatásával korunkban.

Semmelweis születése 200. évfordulója alkalmából 2018-ban a Semmelweis Emlékbizottság nevében hallgatóink tudásának, szemléletének és elkötelezettségének erősítésére első alkalommal hirdetem meg a kurzust.

A kurzus előadói a legkiválóbb hazai Semmelweis-szakértők, akik felfedezésének történetén túl elemzik a tudományos eredmények megtagadásának okait, a szakmai, történelmi és társadalmi hátteret, illetve azt, hogy az igazi tudományos értékek minden hányattatásuk ellenére végül elfoglalják méltó helyüket.

Semmelweis élettörténetének, tanainak és azok sorsának megismerése és megértése minden orvos-egészségügyi szakember számára elengedhetetlen emberi és szakmai kötelesség.

Szervező: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

A tantárgy jellege: 2 kredit pont/félév

Kurzusvezető: Dr. Rosivall László

Helye: SE, NET Zöld előadóterem (Selye János terem) Budapest, 1089, Nagyvárad tér 4.

Ideje: keddenként 16.10-17.40-ig, első előadás február 6-án, (2,0 tanóra) előadás-gyakorlat-esetmegbeszélés-konzultáció

Vizsga: írásban


Utolsó módosítás: 2018.02.03 21:06