Tantárgyleírás

Jelnyelvi kommunikáció I.

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Európai Nyelvi Dij

Szervező: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kórélettani Intézet 1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.
A tantárgy jellege: Kötelezően választható: 1 kredit pont/félév
Kurzusvezető: Dr. Rosivall László és Bertus Tímea (tanulmányi felelős)
Helye: NET L06, L07, L08 (Nagyvárad téri elméleti tömb)
Ideje: keddenként ill. csütörtökönként 16.30-18.00h
Első előadás: 2014. szept. 9-én és 11-én
Vizsga: gyakorlati

A képzéssel kapcsolatos további információ: Bertus Tímea (bertus.timea kukac med.semmelweis-univ.hu, 20/666-3034)


Utolsó módosítás: 2014.08.30 20:58