Vesefibrózis laboratórium

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Laborvezetők

Dr Kökény Gábor, PhD, Dr Mózes Miklós, PhD

Munkacsoportunk krónikus vesebetegség modellekben vizsgálja a TGF-ß szerepét, mint például diabéteszes nefropátia és krónikus vesefibrózis tükrében. Egyedülálló transzgenikus egérmodellekkel rendelkezünk (TGF-ß transzgenikus és relaxin transzgenikus egerek). TGF-ß kutatásaink kiterjednek a genetikai hajlam vizsgálatára TGFß indukált vese- és szívizomfibrózisban, emelkedett keringő TGF-ß szint miatti viselkedésbeli változások TGF-ß transzgenikus egerekben, és a TGF-ß szerepe a vese medulla ozmotikus stresszválaszaiban mind in vivo és in vitro.
Új terápiás megközelítéseket is vizsgálunk 1-típusú diabéteszes nefropátiában. Vizsgáljuk a podocita károsodás változásait, illetve az NO-cGMP útvonal és a renin-angiotenzin rendszer befolyásolásának hatásait a betegség progressziójára. Transzgenikus laboratóriumunk teljes körű molekuláris biológiai műszerparkkal rendelkezik DNS, RNS és fehérje expressziós analízisekhez. Hisztomorfometriás laboratóriumunk pedig helyet biztosít szövettani, immunhisztokémiai módszerek, fény- és fluoreszcens mikroszkópiai, illetve számítógépes képelemzések számára.
Specifikus kórokozóktól mentes (SPF) GMO állatházat vezetünk a transzgenikus egerek részére, amely most bővül egy egyedülálló SCID létesítménnyel (II. Patológiai Intézettel kollaborációban).

Kutatási területek

  1. A TGF-ß szerepe a glomerulosclerosis progressziójában
  2. Genetikai háttér szerepének vizsgálata a TGF-ß indukált myocardiális fibrózis pathomechanizmusában
  3. TGF-ß és ozmotikus stressz kölcsönhatása vese sejtekben in vitro és in vivo
  4. A relaxin szerepe 1-es típusú diabetesben
  5. A relaxin szerepe diabeteses nephropathiában
  6. Foszfordiészteráz-gátlók alkalmazásának lehetőségei diabetesben
  7. Guanilát-cikláz aktiváció hatásának vizsgálata diabéteszes patkányokban

A kutatási területek részletes ismertetése

A munkacsoport tagjai

Balról jobbra: Mikóné Krisztina, Kökény Gábor, Fang Lilla, Mózes Miklós

Diplomások: Dr. Kökény Gábor, Dr. Mózes Miklós
PhD hallgatók: Dr. Fang Lilla, Szoleczky Petra MSc
Asszisztensek: Mikóné Krisztina, Udri Ágnes, Holjencsik Péter
TDK-hallgatók: Böősi Martina, Kovács Zsófia, Charlotte Sundqvist, Thea Stortberget, Louisa Fredrikson, Marcus Nilsson, Alvaro Aparisi Sanz

Metodikák, módszerek, műszerek

Elért eredmények

További linkek:


Utolsó módosítás: 2012.04.11 19:44