A Kórélettani Intézet rövid története

Az 1770-ben létrejött pathologia et praxis clinica diszciplínából kiválva, 1850 óta önálló tárgyként (általános kórtan), majd 1882 óta önálló intézetben folyik az általános kór- és gyógytanból 1948-ban átkeresztelt kórélettan oktatása. (Az intézet korábbi igazgatói: Shoretich Mihály 1770–1784, Prandt Ádám 1785–1792, Stipsics Ferdinánd 1792–1818, Lenhossék Mihály 1819–1821, Auer Gábor 1821, Schuster János 1821–1824, Tognio Lajos 1824–1848, Wagner János 1848–1850, Tognio Lajos 1850–1854, Diescher János 1854–1855, Seidl Emánuel 1855–1861, Wachtel Dávid 1862–1871, Balogh Kálmán 1871–1883, Hőgyes Endre 1883–1905, Székely Ágoston 1905– 1906, Tangl Ferenc 1906–1914, Preisz Hugó 1914–1930, Belák Sándor 1932–1947, Zselyonka László 1946–1947, Sós József 1948–1973, Hársing László 1974–1990, Szollár Lajos 1990-2010, Rosivall László 2010-2014. Molnár Miklós (megbízott igazgató) 2014-2015. 2015 nyarától az intézet igazgatója Dr. Tordai Attila egyetemi tanár (tohalserrdai.attila@med.semmelweis-univ.hu). Az intézetből vált ki 1979-ben a fogorvosoktatás sajátos szempontjainak érvényesítésére az Orálbiológiai Tanszék.


Utolsó módosítás: 2017.10.24 11:56