Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Dr. Koller Ákos 1975-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 1995-ben kandidátust, 1996-ban habilitált majd 1998-ban a tudományok doktora (MTA) lett. 1996-tól dolgozik a Semmelweis Egyetemen, ahol központi gyakornokként kezdte pályafutását a Klinikai Kísérleti Kutató és II. számú Élettani Intézetben.

2003-tól V. Professor a New York Medical College, Élettani Intézetében, (Valhalla, NY, USA). 2006-2008-ig dékánhelyettes volt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karon. 2008-tól intézetvezető a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Kórélettani és Gerontológiai Intézetében és tanácsadó a Semmelweis Egyetem ÁOK Dékáni hivatalában. 2010-től tudományos dékánhelyettes a PTE Általános Orvostudományi Karon, illetve Guest Professor a J. J. Strossmayer Osijek Egyetem Orvostudományi Karán. A Kórélettani Intézetben 1999-től dolgozik, jelenleg egyetemi tanárként.

A Semmelweis Egyetem, ÁOK elvégzése óta 1976-tól, a Semmelweis Egyetemen és külföldi egyetemeken folyamatosan részt vesz a kórélettan és élettan magyar és angol nyelvű oktatásában. Az elmúlt 15 évben, az USA-ból és Kanadából érkező külföldi hallgatókkal kapcsolatos szervezőmunkát végez, melynek eredményeként több száz hallgató került a hazai Orvostudományi Egyetemekre.

A Semmelweis Egyetem, ÁOK elvégzése óta 1976-tól folyamatosan részt vesz a kardiovaszkuláris kutatás területén, a TDK, Ph.D. hallgatók és orvosok szakmai továbbképzésben, tanfolyamok tartásában, szervezésében. A szakmai képzés keretében számos Ph.D. hallgató témavezetését irányította és irányítja. 2001-től kezdődően témavezetésével 14 doktorandus közül 9 hallgató szerzett abszolutóriumot, ebből 7 doktorandus kapott Ph.D. fokozatott, és 2 hallgató indította el a fokozatszerzési eljárást. 2008 óta a Pécsi Tudományegyetem, Kórélettani és Gerontológiai Intézetében részt vesz a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányításában is.

1979 óta rendszeresen publikál számos nemzetközileg elismert külföldi és hazai szakfolyóiratokban. Eddig 4 szerkesztett könyv, 24 könyvfejezet, 150 cikk és 544 absztrakt jelent meg. Összes idézettsége: 6 035, ebből független idézet: 4 852, cikkek IF: 544.286, Hirsch-index: 43.

Aktív tagja és vezetőségi tagja számos hazai és külföldi tudományos társaságnak, folyóirat szerkesztőbizottságának. Aktívan részt vesz számos bíráló bizottság és konferencia szervező tudományos bizottság munkájában. A Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet Mikrocirkulációs laboratóriumát 1996 óta vezeti, melynek eredményességét nemzetközi konferenciákon való részvétel és számos nemzetközileg elismert külföldi és hazai szakfolyóiratban megjelent tudományos közlemény, eredményes kutatási pályázat bizonyítja valamint és nem utolsó sorban a munkacsoportjából kikerült, mintegy 7, azóta önálló kutatómunkát folytató kutató eredményes pályafutása.

Elnöke és alapítója a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaságnak, mely sikerrel pályázta a 2008-as Európai Mikrocirkulációs Társaság Kongresszus megtartását Budapesten. 2006-2008-ig elnöke az Európai Mikrocirkulációs Társaságnak, jelenleg pedig vezetőségi tagja. 1987 óta kollaborációs kutatást folytat a New York Medical College-al, melynek eredményeképpen a két Egyetem között szoros tudományos kapcsolat alakult ki.

1989 óta folyamatosan rendelkezik külföldi, illetve hazai kutatási pályázatokkal témavezetőként illetve társpályázóként, résztvevőként számos hazai illetve külföldi pályázat kutatómunkájában tevékenykedik. Témavezetésével, ez eddig 24 db külföldi és hazai pályázatot jelent (American Heart Association, New York State Affiliate, USA; American Heart Association, Founders Affiliate, USA.; Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium; Egészségügyi Tudományos Tanács; Semmelweis Egyetem, Egyetemi Kutatási Alap; Országos Tudományos Kutatási Alap; OTKA-Műszerpályázat; Zsigmond Diabetes Alapítvány; NKTH Apponyi Albert Program/MECENATÚRA; Hungarian – Croatian Intergovernmental S&T Cooperation; Fp7-Seventh Framework Programme, SmArt, Support for training and career development of researchers (Marie Curie); FP7-HEALTH-2010).


Utolsó módosítás: 2012.04.12 17:23