Dr. Sebe Attila

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Dr. Sebe Attila, tudományos munkatárs
Általános orvos (2002)
PhD védés: 2007. december, link
Oktatási tevékenység:
A szöveti fibrosis molekuláris biológiája c. előadás a Nefrológia- a molekuláktól a betegágyig c. graduális és PhD kurzus keretében.
Részvétel PhD képzésben, link
Kutatási téma:
Epithelialis mesenchymalis transitio, vese fibrosis, TGF-β1 jelátvitel.
Nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény: 13 (IF: 34.828, független hivatkozás: 112)
Publikációk

Utolsó módosítás: 2012.07.09 16:46