Dr. Szollár Lajos, egyetemi tanár

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

1969-ben avatták orvosdoktorrá a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Első és egyetlen munkahelye a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Kórélettani Intézete, melynek gyakornoka (1969– 1971), egy. tanársegéde (1971– 1978), adjunktusa (1978– 1981), docense (1981– 1990), egyetemi tanára (1990-), az intézet igazgatója (1990-2010). 1997–2000 között az Általános Orvostudományi Karának dékán-helyettese, majd 2000-2006 között dékánja.

Az orvostudományok kandidátusa (1979), doktora (1989), Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült (1997-2001). Magyar, német és angol nyelven oktat. Elsősorban a zsíranyagcsere-zavarok vizsgálatával, az elhízással, a táplálkozással, az érelmeszesedés kockázati tényezőinek és a szívizomelhalás összefüggéseinek feltárásával foglalkozik. Irányításával két kandidátusi értekezés készült el, majd 1998-2010 között a Kísérletes/Klinikai Kardiológia-Atherosclerosis c. PhD-program vezetője, e program keretében harmincketten védték meg értekezésüket, közülük kilencnek témavezetője volt.

Az MTA Közgyűlés doktori képviselője (1997– 2004); az MTA Orvosi Tudományok Osztályának tudományos titkára (1981– 1990). Az MTA Lipidkémiai Munkabizottság elnöke (1994-2011). A Magyar Élettani Társaság (2006-2010) és a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke (2002-), a Nemzetközi Kórélettani Társaság főtitkára (1998-2006). Az Európai Bizottság MEDINE (Medical Education in Europe - Orvosképzés Európában) c. szervezet alelnöke (2004-2007). A Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciák (1993, 1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) kezdeményezője, társelnöke, majd elnöke.

Szerkesztőként és/vagy szerzőként 22 könyvet (közte több egyetemi tankönyvet: Kórélettan, Kórélettani Vademecum, Klinikai Kórélettan etc.), 105 könyvfejezetet, 300 közleményt és mintegy 500 előadást jegyez. Írásai sorában - a szigorúan orvos-szakmai cikkek mellett - számos orvos- és egyetemtörténeti, egészségpolitikai és ismeretterjesztő (pl. az MTA és az MTV közös 17 részes Biztató - „Őrizd meg jól az életed” c. 1988-évi televíziós sorozata, melynek szerkesztő-műsorvezetője volt) közlés is fellelhető. Több monográfiája foglalkozik a bor és az egészség viszonyának kultúrtörténetével.

A Markusovszky-díj (1985), a Semmelweis OTE Kiváló Oktatója cím (1990), a Magyar Táplálkozástudományi Társaság „Sós József” Emlékérem (1996), az MTA Szentágothai János-díj (1998), a Magyar Elhízástudományi Társaság „Kibédi Mátyus István” Emlékérem (2000), a Magyar Élettani Társaság "Rácz Sámuel" Emlékérem (2003), a Szent-Györgyi Albert-díj (2006), a MOTESZ-díj (2006) és a „Romhányi György” Emlékérem (2009) birtokosa.
Részletes önéletrajz
Részletes publikációs lista

Utolsó módosítás: 2012.04.11 20:45