EMT (epithelialis-mesenchymalis transitio) laboratórium

Kórélettani Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

Laborvezető

Dr Sebe Attila, PhD

Kutatási terület

Munkacsoportunk az epithelialis-mesenchymalis transitio (EMT) szabályozása során fellépő szignáltranszdukciós folyamatokat és morfológiai változásokat vizsgálja vese fibrosis EMT valamint metastasis EMT modellekben.

A kutatási terület részletes ismertetése

A munkacsoport tagjai

Balról jobbra: Bencs Rita, Vörös Zsuzsanna, Sebe Attila, Gasparics Ákos

Diplomások: Sebe Attila, Vörös Zsuzsanna
Diákkörös (TDK) hallgató: Gasparics Ákos
Asszisztens: Bencs Rita

Metodikák, módszerek, műszerek

  • Sejttenyésztés
  • Transzfekció
  • Luciferase assay
  • Western Blot
  • Immuncitokémia (fluoreszcens, konfokális mikroszkópia)
  • Immunhisztokémia
  • PCR technikák

Elért eredmények


Utolsó módosítás: 2012.07.10 16:56